Katarzyna Dębska

Urodzona w 1958 r. w Warszawie, tutaj mieszka i pracuje.

Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Poza pracą zawodową zajmuje się malarstwem sztalugowym (olej, akryl), akwarelą, rysunkiem tuszem i pastelą.

Prace w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.